Lurah Berbas Tengah Usman HM menyambut positif program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebentar lagi direalisasikan. Ia mengatakan bantuan